Audit Financiar

Serviciu Description

Oferim servicii complete de audit

Auditarea situatiilor financiare intocmite conform legislatiei locale, precum si a celor conforme cu alte cadre de raportare financiar-contabile aplicabile (IFRS, politici de grup, etc.);